top of page

Arbetsprocess

Exempel: Framtagning av ny webbplats.
Jag och teamet som arbetar i projektet brukar jobba i olika designsprintar. Det ger en tydlighet till processen och involverar kunden på ett pedagogiskt sätt.
 

Första steget brukar vara inläsning

Vi läser in oss på er som företag, gör benchmark över era konkurrenter och bildar oss en uppfattning om er som företag och bransch.

 

Nästa steg är - Workshop/ Design studio/eller uppstartsmöte

Vi brukar starta projekt med en gemensam workshop eller liknande för att lära känna varandra och skapa oss en gemensam bild av vad målet är med projektet. 

 

Workshop

Under en workshop diskuterar vi den nya webbplatsens innehåll och struktur samt koncept och grafisk design. Målsättningen med workshopen är att ge mig (och mitt team) en tillräcklig grund till att arbeta med konceptualisering av webbsidans struktur, innehåll, funktion och design.

 

Designstudio

En variant på workshop där skillnaden är att en Design studio är en metod som används för att snabbt ta fram ideer och förslag på lösningar i ett projekt eller inom ett team.  

 

Tidsplan

Därefter stämmer vi av det vi kommit fram till och gör tillsammans med er som kund en plan för kommande arbete.

 

Moodboard och grafisk profil

Ibland ingår det att ta fram en så kallad Moodboard, där vi presenterar ett manér för bilder, färg och formspråk.

I det här skedet tar vi ibland fram ikoner, bilder etc. och hjälper till att uppdatera er grafiska profil. Jag har hjälpt ett flertal företag att ta fram deras grafiska profil ända från ny logotyp till PowerPoint presentationer. 

 

Wireframes

Här tar vi fram enklare trådskisser i svartvitt i Figma eller Sketch som presenterar hur strukturen kan se ut på startsidan och andra relevanta undersidor på er webbplats.

Vi stämmer återigen av och säkerställer att ni är med oss i detta. En nära dialog är viktigt för att vi ska känna att vi äger projektet tillsammans och har en gemensam förståelse för processen.

 

Prototyp

Ofta finns det ett behov av att ta fram en enklare prototyp i Figma eller  InVision där användarna kan testa och klicka sig runt för att se att deras behov tillfredställs och att alla element ligger på rätt plats och är lättförståeliga.

 

Testa

Ibland behövs det även mer ingående test där vi bjuder in testpersoner som svarar på ett antal frågor samtidigt som de surfar runt i prototypen, på befintlig sajt eller i den mockup som en frontendutvecklare tagit fram.

Om tanken är att identifiera problem med dagens webbplats är det ett effektivt sätt att snabbt se var fallgroparna är. Gäller det en ny sajt och om den införlivar förväntningarna är det också ett ypperligt sätt att se om visionen stämmer med verkligheten.

  

Verifiera

Viktigt att i alla dessa delmoment utvärera och verifiera att vi är på rätt väg och på en gemensam väg framåt.

 

Skissarbete

Nu följer ett antal designskisser. Vi tar fram designskisser i responsiv design, dvs desktop, läsplatta och mobilvyer.

 

Vi ser sedan till att detta tas vi av duktiga utvecklare som förvaltar och förverkligar dessa skisser till en fantastisk webbplats.

 

Vi firar releasen tillsammans!
bottom of page